Kontakt i lokacija

Konoba Črni Kos

Ul. Mirka Bogovića 2, 47000 Karlovac
Tel: +385 47 645 455

Radno vrijeme

Ponedjeljak – 11:00 – 17:00
Utorak – 11:00 – 17:00
Srijeda – 11:00 – 23:00
Četvrtak – 11:00 – 23:00
Petak – 11:00 – 23:00
Subota – 12:00 – 23:00
Nedjelja – 12:00 – 20:00

Za organizirane proslave i grupe radno vrijeme prema dogovoru.

Limko Vedax d.o.o.
Sjedište tvrtke: Mirka Bogovića 7, 47 000, Karlovac
Sud kod kojeg je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Karlovcu
Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar:
MBS: 020031412
OIB:21477433778

Poslovni račun otvoren kod
PRIVREDNA BANKA ZAGREB, Radnička cesta 50, 10 000, Zagreb 
IBAN: HR9223400091510895502
Član uprave društva: Darko Kosić
Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Adresa

Ul. Mirka Bogovića 2, 47000, Karlovac

Telefon

+385 47 645 455